iemand uit zijn droom wakker schudden

iemand uit zijn droom wakker schudden
iemand uit zijn droom wakker schudden{{/term}}
〈ook〉 rouse someone from his dream

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”